Vinteridretter på ski deles gjerne opp i det som kalles nordiske og det som kalles alpine grener. Til de nordiske grenene hører langrenn og skihopping, samt kombinasjonen som betegnende nok kalles nordisk kombinasjon. Skiskyting derimot inkluderes ikke i begrepet til tross for at sporten jo er veldig nært beslektet med langrenn. Mange utøvere veksler jo også mellom langrenn og skiskyting. At skiskyting ikke inkluderes skyldes sikkert at sporten har en annen historie ettersom den i første rekke utviklet seg innen det militære. Når det arrangeres VM på ski så inkluderes heller ikke skiskyting som dermed arrangerer sine egne mesterskap.

Sporter med nordisk opprinnelse

At de kalles nordiske hører vel først og fremst sammen med at det var her oppe i Norden at de først ble populære idretter i den forstand at man organiserte konkurranser i dem. Der er da også de nordiske landene om først fostret de store utøverne i disse disiplinene. Selv om i første rekke øst- og mellomeuropeerne kom ganske fort etter var det mye svenske, finske og norske navn øverst på resultatlistene i de internasjonale stevnene de første tiårene man arrangerte den slags.

Og tildels er det jo slik ennå av den enkle grunn at dette er idretter med lange tradisjoner hos oss slik at forholdene blir lagt veldig godt til rette for ungdommer som vil satse i den retningen. Tenk bare på at det i marka rundt Oslo hver vinter prepareres hele 2.000 km (!) med flotte skiløyper. Tilsvarende distansen Oslo – Stockholm tur og retur – to ganger! Ikke rart at det skaper mange aktive der noen alltid vil utvikle seg til å bli fremragende løpere, som for eksempel Martin Johnsrud Sundby med flere.

Også nordiske triumfer i de alpine disiplinene

At de ulike øvelsene som går ut på å komme fortest mulig ned bratt fjellskrenter på ski kalles alpine er jo ikke så vanskelig å forstå. Det er jo i Alpene man finner de beste forutsetningene for slalåm og utfor og så har jo landene rundt Alpene vært de toneangivende innen disse sportene i alle år. Ikke for det, både Sverige og Norge har hatt folk ikke bare i verdenstoppen innen disse grenene, men også folk som mer eller mindre til tider har dominert sporten. De burde være nok å nevne helter som Stenmark, Kjus, Aamodt og Lund Svindal med mange flere. Og i det aller siste har nordmenn i alle fall kunnet glede seg over at unge Henrik Kristoffersen har tatt hjem den ene seieren etter den andre i slalåm.

Det tok noen tiår før de alpine grenene ble folkesporter i alle fall i Norge. Det henger nok sammen med at det å kjøre slalåm ofte ble sett på som “vintersportenes tennis”, det vil si en idrett som først og fremst ble drevet at folk fra de høyere sosiale lag. Det fantes ikke mange bakker og de som fantes lå gjerne på steder som Geilo og andre litt mer eksklusive skipsportsteder der ikke hvem som helst hadde råd til å dra. Det har heldigvis forandret seg så selv om det fremdeles er en ganske kostbar utstyrsport så er den nå tilgjengelig for veldig mange flere.