Her tenkte vi at du kan lese om noe som virkelig har satt vintersport på kartet, i bortimot hele verden. Det er jo det som har gjort mest for å høyne profilen vintersport, nemlig vinter-OL. Vinter-OL er som de fleste vet en stor internasjonal konkurranse som holdes vært fjerde år. Arrangøren velges flere år i forveien slik at de har tid til å gjøre klart alt. Fordi det er naturlig at det er svært mye som må på plass før alt er som det skal.

Det første vinter-OL ble arrangert i 1924, og ble holdt i Chamonix som ligger i Frankrike. Første gang konkurransen ble holdt så var det bare fem sporter som det ble konkurrert om, og de ble delt inn i ni disipliner. De fem var curling, ishockey, langrenn, skøyter og bobsleigh. Leken har blitt hold vært fjerde år siden da, utenom to avbrudd i 1940 og 1944 da andre verdenskrig ble utkjempet. Noe som er ganske forståelig. Det som er litt mindre kjent er at vinter-OL og sommer-OL ble arrangert i samme år helt frem til 1992. Men etter en bestemmelse fra International Olympic Committee, eller IOC, i 1986 så ble det bestemt at lekene skulle bli hold vært annet år. Og de neste lekene ble da holdt bare to år etter 1992, i 1994 for å få rekkefølgen i orden. OL har blitt holdt på tre kontinent og i elleve ulike land, i USA, Frankrike, Østerrike, Canada, Japan, Italia, Norge (!) to ganger, Sveits, Tyskland, Jugoslavia og Russland.

Ser man på den listen, så ser man at det har vært stort sett vestligvendt hvor man har holdt lekene, men de skal forandre på nå, siden man har bestemt at i 2018 skal lekene holdes i Sør-Korea, mens det i 2022 skal bli arrangert i Kina. Noe som er mer overraskende kanskje er at det er kun tolv land som har vært deltakere i vært eneste OL. De landene er Østerrike, Canada, Finland, Frankrike, Storbritannia, Ungarn, Italia, Norge, Polen, Sverige, Sveits og USA, og av de så er det kun Østerrike, Canada, Finland, Norge, Sverige og USA som har vunnet medalje i vært eneste OL. Og USA er det eneste landet i verden som har vunnet minst en gullmedaljer i alle lekene fra det startet i Chamonix.

OL er en viktig kulturell hendelse som får svært mye dekning i media. Her i Norge så er det enda mer populært enn sommer-OL og det blir også investert mye mer i våre sportsmenn og kvinner som bedriver vinteridretter, enn hva man investerer i å vinne i sommer-OL. Det er kanskje naturlig siden Norge alltid har gjort det bra i vinter-OL og har generelt sett hatt veldig gode resultat. For eksempel så er jo Ole-Einar Bjørndalen en av tidenes olympiere uavhengig av sport eller disiplin, både på sommeren og på vinteren, med hans 8 gullmedaljer, både individuelt og i lag. Ellers så er jo naturligvis vår kultur preget av vinter og snø, så det er ikke rart at vi er mer glad i vinter-OL. Snart kommer det igjen!